Edukacja dla przyszłości


Kruszyny, 24 kwietnia 2019 r.

Projekt
„Edukacja dla przyszłości”

W naszej szkole i w całej gminie będzie realizowany nowy projekt „Edukacja dla przyszłości.” Zachęcamy uczniów do uczestnictwa w projekcie. Właśnie rusza rekrutacja na obecny rok szkolny.

W tym roku szkolnym będą się odbywały następujące dodatkowe zajęcia pozalekcyjne:
1) koło szachowe – zajęcia rozwijające logiczne myślenie poprzez gry logiczne,
2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz edukacji matematycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
4) zajęcia logopedyczne.

W dzisiejszym cyfrowym świecie umiejętności logicznego myślenia i wiedza matematyczna są niezwykle potrzebne. Dają lepszy start do życia i dalszej edukacji. Działania zaplanowane w projekcie mają przyczynić się między innymi do zmniejszenia nierówności w wynikach nauczania przedmiotów ścisłych i języków obcych osiąganych przez chłopców i dziewczęta. Ponadto zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze pozwolą najsłabszym uczniom wyrównać dysproporcje edukacyjne w nauczaniu. Uczniowie niepełnosprawni również mogą brać udział w procesie rekrutacji na zajęcia pozalekcyjne.

Zajęcia dla uczniów w ramach projektu, pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz kursy/studia podyplomowe dla nauczycieli będą dostępne dla wszystkich osób, do których adresowany jest projekt, w tym dostępne będą dla zindywidualizowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.