Aktualności


21.09.2017

Żywa lekcja przyrody

18 września w naszej szkole gościł prywatny hodowca zwierząt egzotycznych. Dzieci miały okazję uczestniczyć w niecodziennej lekcji przyrody.
Uczniowie podziwiając wystawę rzadko spotykanych okazów zwierząt, usłyszeli bardzo wiele ciekawostek, związanych między innymi z budową i zwyczajami tych niezwykłych zwierząt. Każda klasa na swojej lekcji zasypywała prowadzącego pytaniami, na które ten potrafił w ciekawy sposób odpowiedzieć.
W podświetlonych terrariach uczniowie mogli podejrzeć między innymi: olbrzymie patyczaki i straszyki, które tańczą przy muzyce, kameleony i ich wspaniały język, skorpiona, gekony, krocionogi, modliszki, ptaszniki oraz karaczany z Madagaskaru.
Dla wszystkich uczestników lekcji żywej przyrody było to bardzo ciekawe doświadczenie – stojąc „oko w oko” z rzadkimi okazami zwierząt.

15.09.2017

Sprzątanie świata

Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska oraz poszanowania zasobów naturalnych i racjonalnej gospodarki odpadami. Akcja miała również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.
15 września uczniowie naszej  szkoły zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, już po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszystkie klasy pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Oddział przedszkolny oraz klasy I-III sprzątały teren szkoły w tym boisko i plac zabaw. Klasy IV-VII zajęły się poboczami dróg w okolicach szkoły. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Worki ze śmieciami zostały zebrane w wyznaczonych miejscach.
Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrazili nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a kolejna będzie mniej obfita w porozrzucane śmieci. Czynny udział w akcji dał im do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko,
o czystość otoczenia i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań

14.09.2017

Na Foluszku

14 września uczniowie klasy 5 uczestniczyli w żywej lekcji historii i przyrody w Grodzie Foluszek. Wędrowali po lesie z mapą w ręku w poszukiwaniu jak największej ilości zwierząt- które fotografowali, oznaczonych elementów, takich jak szyszki, kora, patyczki oraz herbu. W grodzie mieli okazję poćwiczyć strzelanie z łuku, przeszli szkolenie z fechtunku, tkali paski. Na zakończenie zjedli kiełbaski upieczone na ognisku.

12.09.2017

„Jestem widoczny, jestem bezpieczny”

11 września dzieci z oddziału zerowego zostały zaproszone do Przysieka, gdzie w ramach działań „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”, uczestniczyły w zajęciach z bezpieczeństwa w ruchu drogowego. Dzieci wzięły udział w szkoleniu i zajęciach praktycznych z zasad bezpiecznego poruszania się po drogach dla najmłodszych jego uczestników czyli oddziałów przedszkolnych i klas „0”, „I” oraz „II”. W ramach  zajęć omawiano elementy samodzielnych powrotów ze szkoły. Policjanci uczyli również  dlaczego fotelik i pasy w aucie są tak ważne i po co są na drogach znaki, a także sygnalizatory. 

04.09.2017

Powitaliśmy nowy rok szkolny

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2017/2018 w zreformowanej szkole. Tradycyjnie udaliśmy się najpierw do kościoła na mszę świętą odprawioną przez księdza proboszcza Wojciecha Dembka. Modliliśmy się o błogosławieństwo i roztropność w nauce. Następnie odbył się uroczysty apel. Gośćmi byli: ksiądz proboszcz, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Bobrowo pan Ryszard Włodarczyk, sołtys wsi Kruszyny pani Jadwiga Chadała oraz rodzice uczniów. Cała społeczność szkolna powitała flagę i odśpiewała hymn narodowy. Uczennice Klaudia Wiśniewska i Dominika Gajda przypomniały wydarzenia sprzed 78 lat, kiedy to 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Potem głos zabrała pani dyrektor, która powitała gości, rodziców, nauczycieli i uczniów. W swoim przemówieniu powiedziała miedzy innymi: „Drodzy Uczniowie, niech szkoła stanie się dla Was miejscem zdobywania i poszerzania wiedzy, odkrywania nauki i jej praw, odnajdywania samego siebie w nowych okolicznościach oraz rozwoju własnych uzdolnień i umiejętności. Uczenie się to jak wycieczka w nieznane, trochę się tego nieznanego boimy, ale i jesteśmy ciekawi.” Nauczycielom i pracownikom oświaty pani dyrektor życzyła spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia, a rodzicom pociechy i dumy z dzieci. wyraziła też nadzieję, że wspólne działania nauczycieli i rodziców przyniosą oczekiwane efekty, że wspólnie będziemy tworzyli wymarzoną szkołę. Podziękowała też władzom samorządowym za to, że pomagają nam w budowaniu dobrego wizerunku szkoły.