Dokumenty szkoły


[pobierz] 0.1 MB procedury

Zarządzenie 8/2017/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszynach
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie procedur postępowania
zwiększających bezpieczeństwo uczniów

[pobierz] 0.1 MB program

Program wychowawczo-profilaktyczny

[pobierz] 0.2 MB statut

STATUT SZKOŁY

[pobierz] 0.1 MB Plan pracy szkoły 2018-19

Plan pracy szkoły