Gratulacje dla Pani Dyrektor


Po konkursie na dyrektora szkoły w kolejnej kadencji będzie pełnić tę funkcję dotychczasowy dyrektor, czyli Maria Linettej. Gratulacje i życzenia składała Rada Rodziców, pani sołtys Jadwiga Chadała i Rada Pedagogiczna.