O szkole


Jesteśmy jedną z 5 szkół podstawowych w wiejskiej gminie Bobrowo. Do szkoły uczęszcza 84 uczniów z Kruszyn, Brudzaw i Dąbrówki. Szkoła Podstawowa w Kruszynach mieści się od niedawna w nowym budynku. Mamy 6 izb lekcyjnych, oddział zerowy, bibliotekę, aulę szkolną ze stołówką, pracownię komputerową. Ponadto w naszej szkole znajdują się szatnie dla uczniów, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski.

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w  zajęciach pozalekcyjnych – w licznych kołach i sekcjach, m.in. koło muzyczne, informatyczne. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe.

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka...

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 Burrhus F. Skinner