Powiatowy konkurs plastyczny na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową