Dokumenty szkoły


INSTYTUCJE I OSOBY, DO KTÓRYCH MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ O WSPARCIE
W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Marii Grzegorzewskiej w Brodnicy, ul. Kochanowskiego 2, tel. 56 49 44 591, 515 394 304
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 1, tel.: (56) 49-847-69
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie, tel. (56) 491 33 58 / 665 460 399 / 606 733 440, fax (56) 495-18-10 zajmujący się również obsługą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
4. Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy ul. Zamkowa 13 (tel. 56 491-42-00/ nr alarm. 112 / 997);
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy ul. Mickiewicza 1 (tel. 56 49 847 69, 56 495-41-21);
6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Brodnickim Centrum Caritas w Brodnicy ul. Gajdy 3 (tel. 56 495-02-81);
7. Ośrodek Terapii i Rozwoju Osobistego w Brodnicy ul. Wyspiańskiego 4A (tel. 56 649-84-27);
8. Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, na który można dzwonić pod bezpłatny numer 800-154-030;
9. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12;
10. Telefon Informacyjno-Interwencyjny w Biurze Rzecznika Praw Dziecka 22 696-55-55;
11. Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dzieci Niczyje 116 111.

Przydatne linki:
http://www.pppbrodnica.pl/kontakt.html
http://www.pcpr-brodnica.bip.net.pl/
http://www.bobrowo.org.pl/
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/ogolne/przydatne-linki/
http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/kujawsko-pomorska-niebieska-linia,2,l1.html
http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/tematy/dbamy-o-bezpieczestwo/materialy-1/
Infolinia
Dla młodzieży: 116 111
Dla dorosłych: 800 100 100

[pobierz] 0.1 MB nowe-procedury

Zarządzenie 12/2018/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszynach

z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie procedur postępowania
zwiększających bezpieczeństwo uczniów

[pobierz] 1.0 MB procedury-reagowania-w-przypadku-wystapienia-wewne

BEZPIECZNA SZKOŁA
Procedury reagowania

w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych

zagrożeń fizycznych w szkole

[pobierz] 0.1 MB procedury

Zarządzenie 8/2017/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszynach
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie procedur postępowania
zwiększających bezpieczeństwo uczniów

[pobierz] 0.1 MB program

Program wychowawczo-profilaktyczny

[pobierz] 0.2 MB statut

STATUT SZKOŁY

[pobierz] 0.1 MB Plan pracy szkoły 2018-19

Plan pracy szkoły