Zajęcia pozalekcyjne


  • koło muzyczne dla klas IV-VI,
  • koło matematyczne dla klasy VI,
  • koło informatyczne dla klas VII - VIII,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
  • z matematyki,
  • języka polskiego